IDA-ICE

5 OP

The aim of the course is to introduce the student to state of the art indoor climate and energy simulation software. At the end of the course the student is […]

Change leadership

5 OP

By the end of the course the student will be able to: Recognize and analyze organizational culture and by this discusses factors that contribute to a ethical and sustainable working […]

Työhyvinvoinnin johtaminen

2 OP

Opiskelija tuntee työhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin johtamisen perustietoutta. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja sen johtamisen merkityksen yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden toiminnassa.

Lasertyöstötekniikan perusteet

4 OP

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla käydään läpi lasertyöstötekniikkaan ja -laitteisiin liittyvät teoreettiset perusasiat. Aluksi opiskellaan laservalon luonnetta ja ominaisuuksia sekä sen oleellisimpia eroja verrattuna tavalliseen luonnon valoon. Käydään läpi laservalon syntymekanismit sekä perehdytään […]

Advanced Usage of Office Programs

6 OP

After the course the student is able to use Office products to increase her/his productivity. Products to learn: Word, Excel, Infopath, Access and Onenote. Continuous enrollment

Risk Management

3 OP

Aim of the course: students will gain a comprehensive view of business, personnel and accidental risks involved in business operations. They will be conversant with different risk management methods and […]

Markkinoinnin perusteet

5 OP

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia: Markkinoinnin peruskäsitteistö, markkinoinnin toimintaympäristö, ostokäyttäytyminen ja segmentointi, markkinointistrategiat ja markkinoinnin kilpailukeinot, asiakassuhdemarkkinoinnin perusteet. Opintojakson lähiopetuspäiviin on mahdollista osallistua HILL-verkkoluentojärjestelmän kautta.

Tilaus-toimitusketjun hallinta

3 OP

Opiskelija tunnistaa joitain tilaus-toimitusketjujen hallinnan perustermejä ja osaa soveltaa jotain perusmenetelmää, kuten ABC-analyysiä. Logistiikan peruskäsitteet, varastoinnin syyt, hankintaehdotusten käsittelytavat, kuljetusmuodot, sopimusoikeus, logistiikan perusmittaristo. Continuous enrollment

SQL-perusteet

3 OP

Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin. Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat […]

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

5 OP

Anatomia, fysiologia, patofysiologia, elimistö, säätelyjärjestelmät, immunologia, kudokset, solut, etiologia. Lisätietoja ks. http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/tarjontakorit/fi/AVOIN_KESÄ_2016

SQL ja relaatiotietokannat

3 OP

Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin […]

C#-ohjelmointi

4 OP

Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely. Jatkuva ilmoittautuminen

Englanninkielinen kirjallisuus / Kulttuuri

3 OP

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää omaan alaan liittyvää kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa kriittisesti analysoida lukemaansa kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa ilmaista itseään kirjallisesti selkeästi ja sujuvasti Opintojakson Sisältö: ,oman alan ammattikirjallisuus,omaan alaan […]

Laatujohtaminen

5 OP

Laatujohtaminen (TQM) on yksinkertaisesti hyvää, eettisesti ja moraalisesti korkeatasoista johtamista. Sen avulla pyritään tuottamaan sellaista asiakastyytyväisyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa, joiden myötä organisaation kehitys, kilpailukyky ja olemassaolo turvataan sekä lyhyellä että […]

Have a great autumn!

 

Hei, kesän 2017 opintojaksot ovat tulossa selattaviksi 1.3.2017. STAY TUNED!

X