Logistics

5 OP

Outcomes: The purpose of the course is that a student is able to plan, develop and manage a company’s logistics activities, e.g. procurement and production logistics, warehousing and transportation. In […]

Englanninkielinen kirjallisuus / Tulkkaus

3 OP

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää omaan alaan liittyvää kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa kriittisesti analysoida lukemaansa kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa ilmaista itseään kirjallisesti selkeästi ja sujuvasti. Opintojakson sisältö: oman alan ammattikirjallisuus,omaan alaan liittyvät […]

Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit

5 OP

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin, nuorisokulttuurin osakulttuurina […]

Matkailun perusteet

3 OP

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään alan terminologiaa ja tarkastelemaan matkailua useista eri näkökulmista. Opiskelija harjaantuu lukemaan matkailualan tekstejä ja analysoimaan niitä tehtävissään. Matkailualan rakenne tulee hänelle tutuksi ja hän oppii käyttämään […]

Kulturportfölj Sverige

3 OP

Nu har du chansen att oberoende av tid och plats träna och öva på svensk språkkultur och kultur online. Kulturportföljen är ett verktyg för att förstå andra kulturer och förfaringssätt.

Kansantaloustieteen perusteet

3 OP

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää kansantaloustieteen perusteiden sisällön. Hän ymmärtää mikro- ja makrotalouden syy-seuraussuhteet. Hän osaa hankkia taloustieteellistä ja ajankohtaista tietoa sekä pystyy seuraamaan taloustieteellistä keskustelua eri medioissa. Sisältö: Kansantaloustieteen peruskäsitteet, mikrotalouden […]

Installing and Configuring Windows Server

6 OP

Install and configure servers, Configure server roles and features, Configure Hyper-V, Deploy and configure core network services, Install and administer Active Directory, Create and manage Group Policy. Continuous enrollment

Teknillinen mekaniikka

5 OP

Opintojakson tavoitteena on oppia analysoimaan rakenteiden ja laitteiden tasapainon pysyvyyttä. Statiikan osioissa keskeisenä tavoitteena on määrittää rakenteen ulkoiseen tuentaan liittyvät staattiset voimat ja momentit. Tehtävänä on myös analysoida rakenneosien sisäisiä […]

IT Service Management

6 OP

After the course, the student:understands the negotiation situation in ICT services business and is able to develop service processes according to the industry standards.

Basics of Sexual Health

2 OP

Outcomes: Student is able to define the basic concepts of sexual health is able to utilize sexual health as a resource in different stages of his/her lifespan can apply a […]

Arvopaperikauppa

3 OP

Opintojakson sisältö: Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet, sijoitusvaihtoehdot: osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, johdannaisinstrumentit ja muut arvopaperit. Sijoituspäätösten tekeminen ja katsaus pörssiyhtiöiden tunnuslukuihin. Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet, osaa tulkita tilinpäätösinformaatiota ja ymmärtää sijoituspäätöksiin […]

Basics of Project Management

3 OP

The student will know how to plan a project for developing business information systems and how to act as a member in such a project. The student will gain knowledge […]

Working in a Multicultural World

5 OP

Outcomes: After completing the course, the students are able to analyze their own intercultural experiences and act reflectively based on the insights gained, for the purposes of working efficiently in […]

Career Planning

3 OP

Outcomes: Students will study, among other things, the work and further education opportunities in their field, career choices, international job applications, entrepreneurship, and the main aspects of workplace wellbeing. Students […]

Climate Change and Air Pollution

5 OP

Totally virtual course. 3 ECTS from virtual test (material in reppu), which consists of 30 randomly chosen questions or claims. 2 ECTS from special report on a given subject (more […]

Have a great autumn!

 

Hei, kesän 2017 opintojaksot ovat tulossa selattaviksi 1.3.2017. STAY TUNED!

X