Samarbete

Samarbetshögskolor

I samarbetet med portalen för sommarstudier deltar 22 yrkeshögskolor:Contact:

Yrkeshögskolan Centria: averko@centria.fi
Humanistiska yrkeshögskolan: helka.luttinen@humak.fi

Tavastlands yrkeshögskola: mervi.makinen@hamk.fi

Högskolan på Åland: sven.schauman@ha.ax

Jyväskylä yrkeshögskola: kesaopinnot@jamk.fi

Yrkeshögskolan i Sydvästra Finland: mari.hamalainen@xamk.fi

Kajana yrkeshögskola: monika.kokkonen@aikopa.fi

Yrkeshögskolan Karelia: avoinamk@karelia.fi

Lahtis yrkeshögskola: riikka.hautamaki@lamk.fi

Lapplands yrkeshögskola: minna.ruokamo@lapinamk.fi

Yrkeshögskolan Laurea: avoinamk@laurea.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu: virve.prami@metropolia.fi

Yrkeshögskolan Novia: anita.kronqvist@novia.fi

Uleåborgs yrkeshögskola: kesaopinnot@oamk.fi

Saimens yrkeshögskola: maarit.glad@saimia.fi

Yrkeshögskolan i Satakunta: anu-mari.elohaka@samk.fi

Yrkeshögskolan Savonia: avoin.amk@savonia.fi

Seinäjoki yrkeshögskola : opiskelijapalvelut@seamk.fi

Tammerfors yrkeshögskola:

Åbo yrkeshögskola: summersemester@turkuamk.fi

Vasa yrkeshögskola: kristiina.pulakka@vamk.fi

Yrkeshögskolan Arcada: lars.wessman@arcada.fi