Överföring av studieprestationer

Överföring av studieperiodens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor

I år levereras studieperiodernas prestationsutdrag på två olika sätt, beroende på i vilken yrkeshögskola du studerar. Läs noggrant och följ anvisningarna.

1. Puro-tjänsten:

I tjänsten kan högskolestuderande kontrollera sina prestations- och examensuppgifter. Uppgifterna hämtas från högskolornas riksomfattande datalager (VIRTA). Se dina studieprestationer från sommaren i Puro-tjänsten och skicka dem via tjänsten till din hemhögskola för anteckning i studieregistret.

För närvarande kan studerande vid följande samarbetshögskolor söka och skicka studieprestationer från sommaren:

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Arcada
 • Yrkeshögskolan Novia

Anvisningarna för att söka studieprestationer i Puro-tjänsten finns här.

2. Studieprestationsutdrag på papper:

Studerande vars egen yrkeshögskola ELLER yrkeshögskolan där de avlägger sommarstudierna INTE är med i Puro-tjänsten får sina studieprestationer i pappersform till den hemadress som angetts i samband med anmälan.  Detta sker automatiskt.

När du fått prestationsutdraget ska du skicka det till din egen yrkeshögskola. Vid behov får du mer information av kontaktpersonen för sommarportalen vid din yrkeshögskola (en förteckning finns här).

Följande yrkeshögskolor är inte med i Puro-tjänsten:

 • Högskolan på Åland
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (OBS! I anknytning till sommarstudier som erbjuds av Tampereen AMK, studerande vid andra yrkeshögskolor ska göra som beskrivs i punkt 1 och skicka sina studieprestationer till sin egen yrkeshögskola via Puro-tjänsten. TAMKs egna studerande som har avlagt studier i andra yrkeshögskolor ska göra som beskrivs i punkt 2 och får sina studieprestationer i pappersform till sin hemadress och skickar dem vidare till sin egen yrkeshögskola.)