Summersemester.fi är 23 yrkeshögskolors gemensamma portal där man kan se sommarstudieutbudet för 2018.

Ur det omfattande utbudet kan du välja studieperioder som passar just din examen (kontrollera att studieperioden passar in i din examen) och avlägga dem under sommarterminen.

Studieperioderna är gratis för examensstuderande, utbytesstuderande och studerande på öppna YH-leden. Studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen.

I portalen finns basinformation om studieperioderna. Länken i studieperiodens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till studieperioden. Kom ihåg att kontrollera att studierna ordnas helt som distansstudier om du inte har möjlighet att delta i studier som ordnas som närundervisning.


Studera på nätet året runt! SummerSemester är nu CampusOnline.fi

Alla yrkeshögskolornas gemensamma sommarkursutbud SummerSemester utvidgas nu till höstterminen och byter samtidigt namnet. Det nya namnet är CampusOnline.fi. CampusOnline är det gemensamma digitala kursutbudet för yrkeshögskolorna i Finland. Nu på hösten finns det möjlighet att välja studieperioder från en annan yrkeshögskola avgiftsfritt och inkludera studierna i den egna examen. CampusOnline gör det möjligt att avlägga studieperioder hundraprocentigt på nätet.

CampusOnline.fi öppnas den 27.8.2018, och anmälningen startar 3.9.2018.

Mer information campusonline.fi


Information angående överföring av studieperiodens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor hittar du i portalen.

KOM IHÅG -LISTA:

  • kontrollera att studieperioden passar in i din examen.
  • Skriv alltid ner vilka studieperioder/ yrkeshögskolor du anmält dig till.
  • Läs i portalen: Överföring av studieperiodens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor.
  • OBS! överföring av studieprestationer till din egen yrkeshögskola görs manuellt, det tar alltså tid.
  • Flytta dina studieprestationer till din egen yrkeshögskola så snabbt som möjligt.
  • Läs i portalen: VANLIGA FRÅGOR.
  • Anmälan till kurser är bindande. Om du är tvungen att avanmäla dig, gör det i god tid för att studerande på väntelistan har möjlighet att delta i kursen.

Sökning av studieperioder

Utbildningsområde
Språk
Undervisningsform
Kursens nivå
Yrkeshögskolan
Textsökning

Vanliga frågor:

Kostar det att avlägga sommarstudier?
Studierna är avgiftsfria för examensstuderande, utbytesstuderande i yrkeshögskolor och studerande på öppna YH-leden.

Var hittar jag kontaktpersonerna?
Sommarportalens kontaktpersoner och deras e-postadresser finns på sidan samarbetshögskolor.

Hur anmäler man sig till studieperioder?
Länken i studieperiodens beskrivning tar dig till ifrågavarande yrkeshögskolas webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till studieperioden.

Förfrågningar om studieperioder (t.ex. tidpunkt, prestationssätt, tent o.s.v.)
Direkt till lärarna eller yrkeshögskolan som erbjuder studieperioden. Kontaktpersonernas uppgifter finns på sidan samarbetshögskolor.

Hur vet jag om jag blivit antagen till en studieperiod?
Läraren skickar meddelandet om antagande via e-post, eller så kan du kontrollera läget i SoleOps om det används i ifrågavarande yrkeshögskola.

Innehåller studierna närundervisning?
Sommarstudierna kan även innehålla dagar med närundervisning. Kontrollera med yrkeshögskolan som erbjuder studieperioden hur studierna avläggs samt om det är möjligt att avlägga hela studieperioden på webben.

Jag har glömt vilka studieperioder jag anmälde mig till
Kontakta den yrkeshögskola som du anmält dig till. Skriv alltid ner vilka studieperioder du anmält dig till.

Studieperioden är full, finns det reservplatser?
Oftast finns det reservplatser. Kontrollera alltid saken direkt med yrkeshögskolan du anmält dig till.

Det gick inte att anmäla sig
I första hand ska du kontakta den yrkeshögskola som erbjuder studieperioden. Kontaktpersonernas uppgifter finns på sidan samarbetshögskolor. Om problem uppstår kan du även kontakta summersemester@turkuamk.fi.

Webbplatsen Summersemester fungerar inte
Kontakta summersemester@turkuamk.fi.

Det går inte att logga in med HAKA-användarnamn
I första hand ska du kontakta den yrkeshögskola som erbjuder studieperioden.

Hur vet jag om sommarstudierna passar in i min examen?
Diskutera alltid saken med din lärartutor eller studiehandledare innan du anmäler dig till en studieperiod för att ta reda på om studieperioden lämpar sig för din examen.

Mina kontaktuppgifter har ändrats, vart kan jag meddela mina nya kontaktuppgifter?
Om dina kontaktuppgifter ändras under sommarstudiernas gång ska du komma ihåg att meddela detta till alla högskolor som du studerar vid!

Är det möjligt att avlägga sommarstudier vid någon annan tidpunkt än den som står på webbplatsen?
Vanligtvis är det inte möjligt att avlägga en studieperiod enligt en annan tidtabell. Kontakta ändå kontaktpersonen vid den högskola du studerar vid för att kontrollera saken. Du kan även ställa denna fråga direkt till läraren.

Får jag studiestöd för sommarstudier?
Information om sommarstudiestöd: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod-stodtid